Yol dolgu mıcırı

Yol dolgu mıcırı 22 ila 32 mm arasında bulunan mıcır taşlarının sınıflandırma şeklidir. Fiziksel özellikleri bakımından renkleri, griye yakın bir siyah, aşınma kaybı 22,1, don olaylarına dayanım oranı 2,8 ve suyu emebilme oranı ise 1,1 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan incelendiği zaman bu özellikler değişkenlikler göstermekle birlikte yaklaşık bir miktar verilecek olursa tek seferde bir firma tarafından 300.000 ton üretim yapılabildiği belirtilmiştir. Yol dolgu mıcırı taşının üretiminde kullanılan ham maddelere bakacak olursak:

  • Kalker Taşı
  • Kum Taşı

Olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yol dolgu mcırı Taşı Üretim Yöntemleri Nelerdir?

Yol dolgu mcırı Taşı Üretim Yöntemleri incelendiği zaman, taş ocağında yapıldığı net bir şekilde görülmektedir. Taş üzerinde bulunan ve grovak olarak adlandırılan kalıntılar yok edildikten sonra ağır bir delici makine yardımıyla 12 ila 15 metre derinlik oluşturacak şekilde dinamitler patlatılır. Patlatma sonucu ortaya çıkan ufak taşların kamyona yüklenmesi ve ardından işleme ve eleme yapmak için bir tesise gönderilmesiyle birlikte 22 ila 32 mm arasında değişen Yol dolgu mıcırı Taşı üretimleri gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda oldukça zor ancak zor olduğu kadar da az maliyete sahip bir üretim sistemi olduğu görülmektedir.

Yol dolgu mcırı Taşının Kullanım Alanları Nelerdir?

Yol dolgu mcırı Taşının Kullanım Alanları şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • İnşaat sektöründe bolca kullanılan mıcır taşı belki de en çok bu alanda kullanılmaktadır.
  • İnşaat sektörünün ardından ikinci en çok kullanıldığı alan ise beton ve asfalt yapımı olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • En çok kullanıldığı üçüncü alan ise drenaj çalışmalarıdır.
  • Dördüncü olarak kullanım alanı incelendiği zaman karşımıza peyzaj çalışmaları çıkmaktadır.
  • En az kullanım yapılan alan ise kuşkusuz alt yapı uygulamalarıdır.

Kullanım alanlarını bu şekilde sınırlandırmak oldukça mümkündür.

Mıcır Taşı Neye Göre ve Nasıl Elde Edilmektedir?

Elde Ediliş Yöntemlerine Göre Mıcır Taşlarını 2 ana başlık altında incelemek mümkündür. Bu başlıklar ise doğal mıcır taşları ve yapay mıcır taşları olarak nitelendirilebilir. Doğal mıcır taşları, taş ocağı sahalarında dinamit patlatma yoluyla kayalardan çıkan ufak taşlardan elde edilen kayaç mineralleridir. Yapay mıcırları incelediğimiz zaman ise karşımıza çeşitli endüstriyel kuruluşlar çıkmaktadır. Bu kuruluşların ürettiği mıcır taşlarına yanı zamanda cüruf taşı ya da klinker taşı adı da verilebilmektedir. Doğal mıcırlar, yapay mıcırlardan daha ucuza üretildiği için genel olarak şirketler ve kişiler doğal mıcır kullanmayı tercih etmektedirler.