Su insan hayatı için olmazsa olmazlar listesinde bulunan kaynaktır. Su kaynağının oluşturulmasında bina ve kurulan yapılarda problem oluşmaktadır. Bu problemin neden olduğu su ve su yapılarını bina ya da inşaat çevresinden uzaklaştırma işlemlerine drenaj ismi verilmektedir. Drenaj yapılırken herhangi bir sızma olmaması için kullanılan malzemenin ismi ise drenaj dolgu malzemesi olmuştur. Drenaj 2 çeşit sistemden oluşmaktadır. Bu sistemlerin isimleri;

  • İç drenaj
  • Dış drenaj

Olmuştur.

Drenaj Sistemleri Neden Önemlidir?

Drenaj sisteminin önemi yapıların daha uzun süre sudan az etkilenmesi sağlamaktır. Binalar inşa edilirken toprak altında kalan bölgeye yani bodrum katlarına yalıtım uygulanması gerekmektedir.  Su yalıtım malzemesinin katı oran miktarına bakılarak uygulandığı yüzeyde belirli bir kalınlık oluşturacaktır.  Suyun basıncı ne kadar fazla olursa, yalıtım yüzeyinde mikron seviyesinde malzemeler çözünmeye başlayacaktır. Bu şekilde de yalıtımı bitirecektir.  Tam da bu durumda drenaj sistemi devreye girmektedir. Binaya gelen basınçlı su miktarı azalma göstereceğinden atım ömrü de fazla olacaktır.  Drenaj dolgu malzemesi de bu konuda oldukça önemlidir. Yapılan kaplamanın sağlam olması drenaj sisteminin ömrünü uzatacaktır. Doğal olarak da binanın ömrü uzayacaktır.

İç Drenaj Nedir?

Dış drenaj yapılma durumu olmayan alanlarda bodrum katına iç drenaj uygulaması yapılmaktadır. Genel olarak yapıların merkezi yerinde yer alan bodrum döşemesi en az 2 metre derilikte olan 50 x 50 cm boyutunda bir kuyu biçiminde yapılmaktadır. Yapılan bu kuyu harçsız moloz taş duvar şeklinde örülmektedir. Üzerine ise sac ya da beton bir kapak konulmaktadır. Kuyunun üzerinde otomatik şekilde çalışan su motoru bulunur. Bir ucunda suyun döküleceği yere bağlanan su borusu bulunurken diğer ucu kuyuya indirilir. Kuyuya indirilen boru tamamen indirilmez kuyu tabanından 15 – 20 cm yukarda bırakılır. Ucunda da bir süzgeç bulunur. Zeminden sızan su bodrum taban seviyesini 40 – 50 cm aşağıya kadar yükseldiğinde su pompası devreye girecektir. Sonucunda da su dışarı atılacaktır. Bu işlem iç drenaj çeşididir.

Dış Drenaj Nedir?

İç drenaj uygulaması gibidir, konut çevresinin temel duvarından 50 – 100 cm kadar dışında ve temel tabanından 30 – 50 cm derininde bulunan çeşidine dış drenaj denir. %5 ile %10 eğimli bir kanal açılır. Kanal tabanına genel olarak 20 cm çapında drenaj dolgu malzemesi döşenir. Bu sayede dış drenaj ile  konut bodrumdan değil dış çevreden su tutumu sağlayacaktır.